ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ *ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564* ในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา*
   
 
   

 *ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564* ในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา*

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2564