ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)
   
 
   

 มาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564